T’ha passat mai pel cap alguna d’aquestes frases?

“El meu equip no està gens cohesionat, què podem fer?”
R.J. Juny 2012
“Ens agradaria que la gent s’impliqués més en els projectes, fos més participativa i creativa treballant…”
C.P. Abril 2008
“No sabem com liderar un equip multidisciplinari, com gestionar la diversitat, com aprofitar-la…”
A.M. Febrer 2008
“Ens agradaria millorar el tracte que tenim amb els nostres clients…”
R.C. Juny 2012
“No tenim del tot clar què fa cadascú, quin és el valor que aporta cada membre de l’equip…crec que cada membre ha de tenir molt clar quin és el seu lloc i sentir-se a gust amb el que ha de fer…”
L.R. Febrer 2010
“Ens costen els canvis, tenim dificultats a l’hora d’incorporar gent nova a l’equip, és com si ens fes por…ja saps què vull dir…”
T.M. Maig 2007
“Tenim problemes de comunicació interna, molts cops no sabem com dir-nos les coses…hi ha certa tensió i no sé per què…”
E.B Març 2010
“No coneixem a fons el potencial que tenim com a equip i això ens estanca una mica, no?”
A.P Abril 2012
“Necessito que el meu equip tingui bona relació amb els altres equips de l’organització i que col·laborin…”
P.B. Desembre 2011
“Hi ha recels entre els membres de l’equip que afecten al dia a dia i impacten negativament en la feina…”
P.B. Març 2012
“Ens falta motivació…”
N.P. Juny 2007
“Volem que l’equip d’identifiqui amb la institució, que sentin que pertanyen a l’organització, se’n sentin orgullosos, sàpiguen representar-la i parlar en nom d’ella”
M.A. Gener 2012
“M’agradaria que el meu equip funcionés millor”
C.P. Maig 2008
“Volem que la nostra organització sigui més horitzontal i participativa…s’han de canviar estils de lideratge i algunes maneres de fer…”
N.F. Abril 2007
“Hem de millorar la relació que tenim amb els nostres proveïdors, definir una política i dur-la a la pràctica…”
P.B. Gener 2012
“A vegades ens trepitgem i ens solapem, fins i tot hem arribat a donar missatges contradictoris als clients!”
G.M. Març 2012

Imagina’t treballant en un equip organitzat i cohesionat on la comunicació és efectiva, un equip motivat que aprofita al màxim el potencial de cadascú i que cuida la relació entre les persones…